R • TOURTERELLES / TORTDELDUIVENLAAN 15
23juin24juin
Anne vous ouvre la porte de sa maison lumineuse, construite en 1972 et rénovée avec soin en 1989. Le living s’ouvre généreusement sur le jardin, qui fait la fierté d’Anne.

Marie-André Beeckmans est la sculptrice de la maison, son plus grand plaisir est de travailler la terre, de faire jaillir l’ émotion, l‘énergie, les mouvements d’ un corps. Elle expérimente différents matériaux, et ses sources d’ inspiration sont multiples. Elle est ravie de vous présenter son travail et ses dernières créations chez elle.

Yvan de Meeus
Photographe et Médecin spécialisé en imagerie médicale, Yvan de Meeûs consacre sa vie à l’Image et à l’Humain. Il enquête sur leurs secrets et leur essence.Capturer la lumière de l’Humain pour témoigner de sa beauté, de sa musique et de sa chaleur !Lui offrir ensuite une tribune et inviter des amis à partager cette lumière.Voilà la démarche à laquelle vous êtes convié avec joie !

• • •

Anne vindt het fijn u te verwelkomen in haar huis dat geniet van een mooie lichtinval. Het werd in 1972 gebouwd en met zorg gerenoveerd in 1989. De trots van Anne is de woonkamer die zich gul opent naar de tuin.

Marie-André Beeckmans is de beeldhouwster des huizes. Haar grootste plezier vindt ze in het bewerken van de aarde, de emotie, de energie en de lichaamsbewegingen
eruit te doen springen. Ze experimenteert met verschillende materialen, en haar inspiratiebronnen zijn veelzijdig. Zij is blij u haar werk en nieuwste creaties bij haar thuiste kunnen presenteren.

Yvan de Meeus is fotograaf en arts gespecialiseerd in medische beeldvorming.
Hij wijdt zijn leven aan het Beeld en de Mens. Hij ontleedt hun geheimen en hun essentie. Het Menselijk licht vatten als getuige van zijn schoonheid, zijn muziek, en zijn warmte!  Het vervolgens een forum bieden en vrienden uitnodigen dit licht te delen. Ziedaar de benadering voor dewelke u met veel plezier uitgenodigd wordt.

• • •

Anne opens the door of this light-filled house, built in 1972 and carefully renovated in 1989. The living room opens generously onto garden, which is Anne's pride and joy.

Marie-André Beeckmans is the sculptor in the house, her greatest pleasure is to work with clay, to bring out emotion, energy, the movements of a body. She experiments with materials, and she has many sources of inspiration. She is delighted to present her work and her latest creations in her own home.

Yvan de Meeus : Photographer and doctor specialised in medical imaging, Yvan de Meeûs dedicates his life to the Image and the Human. He investigates their secrets and their essence. To capture the light of the Human to demonstrate its beauty, its music and its warmth! To then offer it a space and invite friends to share this light. That's the scene you are joyously invited to!
Stacks Image 443
Stacks Image 446
Stacks Image 449